Willy Soenen: »Bagatel for Symphonic Band«

  • 21.09.2011
  • Blank, Hans-Peter
  • Ausgabe: 7-8/1996
  • Seite 27

Willy Soenen: »Bagatel«, für Symphonic Band, Fanfaren-orchester oder Brassband; Verlag: Musica Appassionanta Postbus 44, B-3200 Aarschot

 

« zurück